dissabte, 8 de març del 2014

Meta Grafia / Inter Fado

Imatges creades l'any 2012.
Editades de forma no professional (amateur), són un recull del treball de "música visual" o "meta-grafia" realitzat com a forma d'aprofundiment en el camp musical. 

Més informació:

www.sigca.org
http://visualmusic.ning.com
www.artecitta.es